Ohjelmistotuotantoa Tampereelta

— puhdasta koodia ja selkeitä ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin

Arkkitehtuuria

Suunnittelen sekä pieniä että suuria web-sovelluksia 20 vuoden kokemuksella. Viime vuosina suurimmat suunnittelemani järjestelmät ovat kokoluokaltaan kymmeniä henkilötyövuosia ja toimivat globaalisti useilla kymmenillä kielillä. Autan tiimiäsi löytämään parhaat tekniset ratkaisut, jotka mahdollistavat toimintojen rakentamisen ja lisäävät tehokkuutta.

Koodausta

Koodatessa käytän pääasiassa funktionaalisia kieliä, esimerkiksi Scalaa. Korkeamman tason ohjelmointikielet mahdollistavat ohjelmien kirjoittamisen nopeasti ja virheettömästi. Ohjelmistoprojekteissa suurin osa työajasta käytetään koodaukseen ja sen takia ylläpidän jatkuvasti laajaa osaamista erilaisista ohjelmointikielistä.

Devopsia

Ohjelmiston tuotantoonviennissä tulee monesti liikaa käyttökatkoja ja epäonnistumisia. Voin kehittää devops-prosesseja ja parantaa niitä tai auttaa ottamaan käyttöön uudet työkalut. Itse käytän mielelläni Ansiblea, jonka avulla prosessien laatu ja ihmisten tuottavuus paranevat oleellisesti. Infrastruktuurin voi muuttaa koodiksi ja nopeuttaa vaatimusten läpimenoaikaa.

Pelastamista

Olen usein tullut mukaan ohjelmistoprojekteihin, kun ongelmista on jo tullut suuria. Kompleksiset tilanteet voivat vaatia teknisten oivallusten lisäksi suuriakin muutoksia. Esimerkiksi erään organisaation kriittisen toiminnon optimointi 20 minuutista kahteen sekuntiin vaati arkkitehtuuri- ja koodimuutosten lisäksi ajatusmallin muutoksen.